אודות המינהל

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה אמון על גיבוש ויישום
מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל במטרה להגביר את כושר התחרות
של התעשייה הישראלית בשווקים הבין-לאומיים. המינהל פועל להגדיל
את היצוא, לגוון אותו ולהרחיב את מעגל החברות היצואניות
באמצעות שלושה כלים מרכזיים, לחצו לפרטים נוספים.

תכניות כלי הסיוע לתעשייה של מינהל סחר חוץ

שער לשיווק בינלאומי

התוכנית מיועדת למבקשי סיוע בעלי היקפי יצוא קטנים המעוניינים להרחיב את פעילותם או  שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים המיוצרים על ידם ו/או שירותים המסופקים בשווקים הבינלאומיים ובכך להשיג  גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.

חברות, שהיקף הייצוא השנתי שלהן נמוך מ-250,000 $ ומחזור המכירות שלהן הוא בין 500,000 ₪ ל-50,000,000 ₪, או שבמידה ומחזור המכירות שלהן קטן מ-500,000 ₪, גייסו 2,000,000 ₪ זכאויות להגיש בקשה לתמיכה עבור פעילות שיווקית בחו"ל. גובה הסיוע המרבי הוא 50% מהוצאות השיווק עד לגובה של 200,000 ₪ על פני 24 חודשים.

כסף חכם

סיוע לחברות בהרחבת פעילותן בשווקים הבינלאומיים על ידי מהלך שיווקי אסטרטגי חדש המצריך השקעה משמעותית בתשתית השיווקית בחו"ל.

חברות שהיקף הייצוא השנתי שלהן גבוה מ-250,000 $ ומחזור המכירות השנתי שלהן נמוך מ-200,000,000 ₪ זכאיות להגיש בקשה לתמיכה עבור פעילות שיווקית בחו"ל. חברות שאושרו זכאיות לסיוע של 50% מהוצאות השיווק שלהן לשוק היעד עד 500,000 ₪ ובמדינות יעד מועדף, הודו, סין ויפן, עד 1,000,000 ₪. ישנם גם תנאים מועדפים לחברות ממגזר המיעוטים.

פרויקטים ומכרזים בינלאומיים

סיוע לחברות ישראליות לגשת לפרויקטים בחו"ל על ידי הוכחת היתכנות (פיילוט) טרם ביצוע פרויקט בחו"ל, או הגשת הצעה למכרז לפרויקט בחו"ל.

חברות שמחזור המכירות שלהן נמוך מ-200,000,000 ₪ זכאיות להגיש בקשה לתמיכה בקיום הוכחת היתכנות אצל לקוח פוטנציאלי (פיילוט) או להתמודד במכרז בינלאומי. חברות שאושרו זכאיות להשתתפות בגובה של עד 50% מן ההוצאות המוכרות. עבור סקר היתכנות סכום כולל של עד 500,000 ₪ ועבור הגשת הצעה למכרז סכום כולל של עד 400,000 ₪. כששווי הפרויקט/ מכרז הינו בין 500,000 $ ל-1,000,000 $, הסיוע המרבי הוא 200,000 ₪.

מאגדי תשתית

תמיכה בקבוצה של חמש חברות ומעלה בהקמה תפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי במדינת יעד ע"י חמש חברות ויותר, שיאפשר גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות המשתתפות בתכנית.

קבוצה של לפחות חמש חברות ישראליות, שהיקף היצוא המצרפי שלהן הוא לפחות 2,000,000 $ והיקף היצוא של כל אחת מהן בנפרד עולה על 100,000 $ זכאית להגיש בקשת תמיכה. מאגדים שאושרו זכאים להשתתפות בגובה של עד 50% מן ההוצאות המוכרות  כאשר היקף התמיכה הכספי המרבי לו יזכה כל מאגד שיאושר הוא עד 5,000,000 ₪ בשנה הראשונה, 3,000,000 ₪ בשנה השנייה ו-2,000,000 ₪ בשנה השלישית.

למידע נוסף

הפרטים לעיל הינם מידע כללי לגבי התכניות. לפרטים מלאים בנוגע לתנאי הסף והיקף הסיוע יש לקרוא את הוראות המנכ"ל ונהלי התכניות המפורסמים. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה להוראות המנכ"ל, יגבר נוסח הוראות המנכ"ל.
לטפסים ולהגשת פרטים.

פרטים נוספים לגבי מינהל סחר חוץ ופרטי קשר.
פניה ישירה לנספחים המסחריים ניתן לעשות באמצעות הטופס המקוון באתר.

סדר יום לאירוע

08:30 – 09:00
התכנסות
מנחה: גב' חני אלקובי, מרכזת תכנית של"ב, מינהל סחר חוץ

09:00 – 09:20
דברי ברכה
ח"כ אלי כהן – שר הכלכלה והתעשייה
מר שרגא ברוש – יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים
מר שי רינסקי – מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

09:20 – 09:40
מינהל סחר חוץ בשירות התעשייה
מר אוהד כהן – מנהל מינהל סחר חוץ

10:00-09:40
השקת תכניות התמיכה של מינהל סחר חוץ לשנת 2018
מר יריב בכר – מנהל מערך כלי סיוע לתעשייה, מינהל סחר חוץ

10:00 – 10:30
הצגת שירותי מכון הייצוא
מר שאולי כצנלסון - סמנכ"ל חטיבת כלכלה ושירותים מקצועיים, מכון הייצוא

10:30 – 11:00
הפסקה

11:00 – 11:45
פאנל סיפורי הצלחה
מנחה: גב' שרה דיאמנט, מרכזת תכנית "כסף חכם", מינהל סחר חוץ

11:45 – 13:30 ממו"פ לייצוא – כלי הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה לפעילות בינלאומית מנחה: מר ג'מאל זועבי, מרכז קרן הפרויקטים ותכנית מאגדי תשתית, מינהל סחר חוץ רשות החדשנות – מר דני בירן, סמנכ"ל ומנהל החטיבה הבינלאומית הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה – מר נחום איצקוביץ', מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה הסוכנות לעסקים קטנים – מר יוסי עדס, מנהל תחום בכיר מימון ואשראי אשרא – מר אלכס אוורבוך, מנהל שיווק הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי וקידום השקעות זרות – מר יגאל גורביץ', מנהל האגף לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת)

13:30
כיבוד צהריים

דוברים

eli.jpg

אלי כהן

שר הכלכלה והתעשיה

shraga.jpg

שרגא ברוש

יו"ר נשיאות
הארגונים העסקיים

shay.jpg

שי רינסקי

מנכ"ל משרד הכלכלה
והתעשייה

ohad.jpg

אוהד כהן

מנהל מינהל סחר חוץ

yaniv.jpg

יריב בכר

מנהל מערך
כלי סיוע לתעשייה,
מינהל סחר חוץ

shauli.jpg

שאולי כצנלסון

סמנכ"ל חטיבת כלכלה
ושירותים מקצועיים,
מכון הייצוא

dani.jpg

דני בירן

סמנכ"ל ומנהל
החטיבה הבינלאומית,
הרשות לחדשנות

nahum.jpg

נחום איצקוביץ׳

מנהל הרשות
להשקעות ולפיתוח
התעשייה והכלכלה

yosi.jpg

יוסי עדס

מנהל מערך הסוכנות לעסקים
קטנים ובינוניים, מנהל תחום
בכיר מימון ואשראי

alex.jpg

אלכס אוורבוך

מנהל שיווק, אשרא

igal.jpg

יגאל גורביץ׳

מנהל האגף לשיתוף
פעולה תעשייתי (רשפ"ת)

hanni

חני אלקובי

מרכזת תכנית של"ב
מינהל סחר חוץ

SARA

שרה דיאמנט

מרכזת תכנית "כסף חכם"
מינהל סחר חוץ

jamal

ג'מאל זועבי

מרכז קרן הפרויקטים
ותכנית מאגדי תשתית
מינהל סחר חוץ

השותפים שלנו

נגישות

הכנס יהיה נגיש למשתמשים בכיסאות גלגלים, יתומלל בזמן אמת ויסופקו אוזניות שמע על פי בקשה.
לשאלות בנושאי נגישות נא לפנות לעינב ניקסון Einav.Nixon@economy.gov.il.
אפשרויות הנגשה נוספות יבדקו על פי דרישה עד לתאריך 18/1/18.

הרשמה

מפת הגעה

הבורסה לניירות ערך, אחוזת בית 2, תל אביב יפו, 652516

עיצוב: Bartov - Creative House . בנית האתר: Digitay