ארגונים בין-לאומיים
השקת כלי סיוע 2018

בחרו בלוג

גיל פרישה

CVJF5vHXAAEZHkU

 

גברים בישראל פורשים בכיל 67, הגיל המאוחר ביותר לפרישה במדינות ה-OECD. לפי הערכות הארגון, גיל זה לא יעלה בעתיד הקרוב. לעומת זאת, נשים בישראל פורשות בגיל 62, נמוך ממוצע ה-OECD. לפי הערכות הארגון ולפי החקיקה המוצעת, גיל זה אמור לעלות ל-64 בשנים הקרובות.

סגור לתגובות.