ארגונים בין-לאומיים

בחרו בלוג

נספחי הארגונים הבין-לאומיים

  • נספחות ישראל ל-EU- גל מור

  • נספחות ישראל ל-OECD- לנה זייגר

  • נספחות ישראל ל-WTO- אסי יוסף

  • נספחות ישראל בוושינגטון (פועלת בבמוסדות הפיננסיים של הבנק העולמי)- ענת כץ