מבזקים
יום חמישי , 22 יוני 2017
דף הבית » קרנות ותוכניות סיוע » קרן סיוע בפרויקטים ובמכרזים בין-לאומיים

קרן סיוע בפרויקטים ובמכרזים בין-לאומיים

קרן המעניקה החזר הוצאות בשיעור של 50% מההוצאות הכרוכות בהכנת סקר היתכנות או הגשת הצעה למכרזים בינלאומיים.

חברות ישראליות רבות מנסות להרחיב את פעילותן לשווקים שמעבר לים. לעתים קרובות השלבים הבעייתיים ביותר בהתמודדות על פרויקטים הם דווקא השלבים המקדמיים בהם הרשויות המזמינות את הפרויקט דורשות מהחברה המתמודדת או המבצעת לבצע סקר היתכנות או להקים פיילוט על מנת להוכיח ולפרט את יכולתן לבצע את הפרויקט.

חברות רבות נאלצות לוותר על המכרז בשל הקושי הרב במימון סקר התכנות או להקים פיילוט, לכן מפעילה מחלקת כלי סיוע לתעשייה של משרד הכלכלה את הקרן לפרויקטים בינלאומיים אשר תומכת בהגשות למכרזים וסקרי היתכנות של חברות ישראליות בפרויקטים בין-לאומיים, במטרה לצמצם את רמת הסיכון של החברות כאשר הן מתחרות בשוק הגלובלי.

הקרן, שנוסדה על ידי משרדי הכלכלה והאוצר, מעניקה החזר הוצאות בשיעור של 50% מההוצאות הכרוכות בהגשת הצעה למכרז או בעריכת סקר היתכנות והמוכרות על ידי הקרן – כגון רכישת ציוד וחומרים, שירותי ייעוץ בארץ ובחו"ל, תשלום לקבלני משנה בארץ ובחו"ל, שכר עובדים, הוצאות נסיעה ועוד. גובה המענק המרבי בעבור סקר היתכנות הוא 800,000 ש"ח ובעבור הגשת הצעה במכרז הוא 400,000 ש"ח. רק חברה שזוכה בביצוע הפרויקט נדרשת להחזיר את המענק בתנאים המופיעים בהוראה.

פרטים נוספים אודות קרן הפרויקטים באתר מערך כלי סיוע לתעשייה>>